TERMS OF USE

Pielime.lv makes shopping easier and more convenient - place Your order, select the payment method, shipping and get Your magnets as quickly as possible, even the next day. Below you can read about methods of delivery and prices.

 • 1.00 € - Home delivery (via post) Jelgava 1-5 business days after received payment;
 • 2.00 €  - Delivery to the address  (via post - гтsigned) 3-5 business days after received payment;
 • 3.00 €  - Delivery to the address  (via post - signed) 3-5 business days after received payment;
 • 3.00 € - Delivery to parcel machine in 3-5 business days after received payment;
 • 7.00 € - Delivery to parcel machine in Baltic region - Lithuania, Estonia in 3-7 business days after received payment;
 • 5.00 € - International Shipping (via post) 5-20 working days (depends on delivery country) after  received payment;

Other delivery options are pre-arranged via e-mail: info@pielime.lv or phone: +37124401000

 

 

Lietošanas noteikumi

SIA “Gift & Event” reģistrācijas numurs 43603075750 (turpmāk Pielime.lv) savā mājas lapā www.Pielime.lv piedāva dažādus pakalpojumus atbilstoši šiem noteikumiem (turpmāk – Lietošanas noteikumi). Šie Lietošanas noteikumi nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas Lietotājiem. Katra mājas lapas Lietotāja pienākums ir iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana ir uzskatāma par piekrišanu ievērot Lietošanas noteikumus. Pielime.lv nav pienākums informēt Lietotāju par jebkādām izmaiņām šajos noteikumos. Piekļūstot Pielime.lv lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

Reģistrācija

Jums ir iespēja Ielādēt fotogrāfijas vietnē Pielime.lv no sociālajiem tīkliem. Lietojot vietni Pielime.lv , Jūs piekrītat šiem Lietošanas Noteikumiem. Pasutot magnetiņus vai Ielādēt fotogrāfijas  Pielime.lv var norādit Jums pieejama e-pasta adrese un parole sociālajiem tīkliem, tas netiek saglabātas vai redzamas mūsu vietnē. Jūs nedrīkstat izmantot viltus e-pasta adresi vai viltotu kontu, uzdoties par kādu citu personu vai organizāciju, vai kā citādi maldināt par satura izcelsmi. Jūs esat atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas izmantojot Jūsu kontu un paroli. Pielime.lv nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem un kaitējumu, kas radušies neievērojot šajos Lietošanas noteikumos atrunāto. Gadījumā, ja Lietotājs neievēro šajā sadaļā atrunātos noteikumus, Pielime.lv ir tiesības pārtraukt sadarbibu ar Lietotāju. 

Cenas

Interneta vietnē Pielime.lv visas cenas norādītas eiro valūtā. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Cenas produktiem var mainīties pēc Pielime.lv ieskatiem.

Piegāde

Pielime.lv nodrošina preces piegādi Latvijā, atbilstoši noslēgtajam sadarbības līgumam ar piegāžu pakalpojumu sniedzēju. Precei jāsasniedz adresāts 2-5 darba dienu laikā, kopš izsūtīšanas brīža, akarībā no saņemšanas adreses. Ja preces piegāde sāk kavēties, nosūtiet e-pastu uz info@pielime.lv, norādot pasūtījuma numuru.

Konfidencialitāte

Pielime.lv ar lielu atbildību izturās pret privāto informāciju, ko mūsu klienti mums uztic, veicot pasūtījumus, vai reģistrējoties interneta vietnē Pielime.lv.
Informācija, kuru nepieciešams norādīt, veicot pasūtījumus un/vai reģistrējoties ir: vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums; pasūtītāja adrese; piegādes adrese; telefona numurs, e-pasta adrese. Jūsu privātā informācija tiks izmantota, lai:

 • Nosūtītu elektronisku pasūtījuma apstiprinajumu uz Jūsu norādīto e-pasta adresi;
 • Nosūtītu gatavo preci uz Jūsu norādīto adresi;
 • Sazinātos ar Jums, ja nepieciešams precizēt pasūtījuma detaļas;
 • Veiktu pasūtījumu analīzi augstākai servisa nodrošināšanai;
 • Informētu Jūs par jaunākajiem produktu piedāvājumiem.

Pielime.lv garantē, ka Jūsu norādīto privāto informāciju neatklās trešajai pusei, izņemot gadījumus, ja to pieprasa ar tiesas rīkojumu vai arī, ja rodas situācija, kad jānovērš krāpniecisks vai noziedzīgs nolūks.

Īpašumtiesības

Pielime.lv, atbilstoši Lietošanas noteikumiem, piedāvā iespēju augšupielādēt attēlus interneta vietnē Pielime.lv, kurus izmanto fotogrāfiju vai apdrukas suvenīru izgatavošanas procesā. Augšupielādējot attēlus, Jūs apliecināt, ka Jums ir šo attēlu turēšanas, interneta mājas lapu vietnēs augšupielādēšanas un apdrukas mērķiem izmantošanas tiesības, kā arī apliecināt, ka uzņematies atbildību par trešo personu pretenzijām par augšupielādēto attēlu īpašumtiesībām. Pielime.lv garantē, ka Jūsu augšupielādētos attēlus neizmantos nekādiem citiem mērķiem kā tikai Jūsu pasūtījuma izgatavošanai un piegādei uz Jūsu norādīto adresi, kas nozīmē, ka nepieciešamības gadījumā Jūsu īpašums var tikt nodots trešajai personai ārpakalpojumā ar mērķi nodrošināt Jūsu veikto pasūtījumu (vizuālā apstrāde, druka, iepakošana, piegāde un c.).

Pakalpojumu apmaksas un maksājumu atgriešanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek veikta SIA “Gift & Event”  pakalpojumu apmaksa mājas lapā www. Pielime.lv (turpmāk tekstā – mājas lapa) un maksājumu atgriešana pakalpojuma saņēmējam (turpmāk tekstā – Klients).
1.2.Elektroniski iespējams apmaksāt šādus pakalpojumus: — fotogrāfiju izdrukas; — suvenīri ar foto— citus fotopakalpojumus.
1.3.Izmantojot mājas lapu un/vai veicot pakalpojumu apmaksu mājas lapā, Klients piekrīt ievērot zemāk minētos noteikumus.

2. Personas datu norādīšana un aizsardzība, atbildība
2.1.Klients apzinās un uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas sniegšanu, veicot pakalpojuma apmaksu. Pakalpojuma apmaksas procesā norādot kļūdainu vai nepatiesu informāciju, Klientam var tikt atteikta pakalpojuma sniegšana. SIA “Gift & Event” nav atbildīga par Klienta maksājumu karšu datu neprecizitāti vai nepatiesumu.
2.2.Klients piekrīt, ka visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama pakalpojumu apmaksai, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un visi Klienta norādītie personas dati tiks izmantoti tikai un vienīgi pakalpojuma nodrošināšanai.
2.3.Klienta norādītie maksājumu karšu dati un paroles piekļuvei naudas kontam tiks izmantoti tikai un vienīgi tādā apmērā, lai nodrošinātu pakalpojumu apmaksu saskaņā ar starptautiskajiem banku maksājumu karšu organizāciju noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvo aktu, kuri reglamentē finanšu iestāžu darbu prasībām. “SIA Gift & Event” nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Klientu veiktajos darījumos.

3. Pakalpojuma apmaksas un saņemšanas kārtība
3.1. SIA “Gift & Event” pakalpojuma saņemšanai, Klients veic pakalpojumu apmaksu SIA “Gift & Event” www.pielime.lv mājas lapā, izvēloties attiecīgu pakalpojumu un ievadot apmaksai nepieciešamos datus.
3.2.Darījuma veikšanai Klienti tiek novirzīti uz drošu pirkumu vidi, kur apmaksas brīdī maksājumu kartes īpašnieks ievada kartes identifikācijas datus un paroles. Apmaksas laiks ir ierobežots, apmaksa jāveic 10 minūšu laikā no apmaksas uzsākšanas.
3.3.Pakalpojuma apmaksa tiek veikta ar bankas izsniegtām VISA, VISA Electron un MasterCard maksājuma kartēm, apmaksājot rēķinu vai caur PAYPAL sistēmu .
3.4.Apmaksājot pakalpojumus mājas lapā pakalpojuma maksai netiek piemērota komisijas maksa.
3.5.Pēc veiksmīgas pakalpojuma apmaksas Klients saņem informāciju par veikto apmaksu un pakalpojuma izpildes laiku uz norādīto vai reģistrēto (reģistrētiem Klientiem) e-pastu.
3.6.Apmaksāto pakalpojumu Klients var saņemt e-pastā norādītā laikā, izmantojot piegādi.

4. Pakalpojuma apmaksas apjomi un nosacījumi
4.1. SIA “Gift & Event” mājas lapā var norēķināties par pakalpojumiem, kuru summa ir sākot ar 8.00 Eur. Par pakalpojumiem, kuru summa nesasniedz 8.00 Eur vai par individuālo pasūtījumu, var norēķināties tikai ar pārskaitījumu SIA “Gift & Event” rekvezītos.

SIA Gift & Event

43603075750

Patversmes 26-12, Rīga, LV-1005

LV04PARX0023268810001

AS "Citadele banka"

PARXLV22


4.2. Par visiem pakalpojumiem var norēķināties tikai SIA Gift & Event

mājas lapā vai izvēloties rēķinu par priekšapamaksu.

5. Atteikšanas no pakalpojuma un maksājumu atgriešanas kārtība
5.1.Klientam nav tiesību atteikties no pakalpojuma un pieprasīt atgriezt naudu, sakarā ar to ka pakalpojums ir personalizēts, izņemot gadījumus kad pakalpojuma kvalitāte ir zema, iesniedzot rakstisku pretenziju SIA Gift & Event birojā, vai sūtot to uz info@pielime.lv vai arī uzrakstot to www.pielime.lv sadaļā kontakti.
5.2.Klientam ir tiesības atteikties no apmaksāta pakalpojuma, saņemot atpakaļ pakalpojuma maksu 100% apmērā, ja pakalpojums netiek sniegts SIA Gift & Event vainas dēļ.
5.3.Nauda par neizmantoto vai atteikto pakalpojumu tiek atgriezta tikai uz Klienta bankas kontu, no kura tika veikta pakalpojuma apmaksa, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Klienta pieteikuma saņemšanas.

6. Citi jautājumi
6.1. SIA Gift & Event visus paziņojumus nosūta uz Klienta norādīto vai reģistrēto e-pasta adresi.
6.2.Klients ar visiem paziņojumiem un jautājumiem vēršas pie SIA Gift & Event, izmantojot vienu no šādām saziņas veidiem: — izmantojot www.Pielime.lv sadaļu kontakti; — e-pasts info@pielime.lv; — tālrunis +37124401000; — personīgi SIA Gift & Event birojā.
6.3.Visas nesaskaņas, kas ir radušās saistībā ar pakalpojumu apmaksu un maksājumu atgriešanu starp SIA “Gift & Event” un Klientu, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja nesaskaņas neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tās ir jārisina Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.